Комунальний заклад культури “Апостолівська районна бібліотека”


ІСТОРІЯ АПОСТОЛІВСЬКОЇ РАЙОНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Апостолівська районна бібліотека - це культурний центр Апостолівського району, що забезпечує інформаційні потреби як реальних, так і потенційних користувачів, надає можливість міжособистісного спілкування усім жителям зони обслуговування, організовує їх культурне дозвілля.

Історична доля районної бібліотеки складалася разом із історичними віхами Радянського Союзу і Радянської України. Про точну дату заснування бібліотеки документів не збереглося. Зі слів старожилів відомо, що у 1938 році бібліотека працювала у колишньому приміщенні райкому партії (нині районного суду). В повоєнні роки бібліотека відновлює свою роботу як районна масова у вересні 1949 року.

На той нелегкий для країни час, коли йшла відбудова народного господарства, бібліотека мала дуже мало книг. В основному книги бібліотеці дарували читачі та бібліотеки з Росії. Так поповнити свої фонди Апостолівській бібліотеці допомагала Ленінградська бібліотека. Фонди на той час складалися переважно з літератури воєнної тематики, яка користувалася великим попитом, класиків марксизму-ленінізму та в невеликій кількості періодики: журналів «Новый мир», «Звезда», «Октябрь» та газет «Радянська Україна», «Правда», «Известия», «Труд».

В 50-ті ХХ ст. роки бібліотека не проводить масових заходів але широко використовує книгоношення, так як після війни було багато інвалідів Великої Вітчизняної війни. В 1954 році широко обговорюється культ особистості Сталіна. За наказом комуністичної партії, бібліотекарям довелося зробити велику роботу: в енциклопедіях, літературі політичного змісту, в яких згадувалося ім’я Сталіна, викреслити прізвище вождя.

В 60-ті роки бібліотека починає проводити масові заходи. Це, звичайно ж, заходи на воєнну тематику: обговорення книг, де показано роль Комуністичної партії (наприклад С.М.Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», В.Н. Ажаев «Далеко от Москвы», Гончар «Прапороносці»), виставки книг про героїв Великої Вітчизняної війни, бібліографічні огляди літератури, зустрічі з учасниками війни.

З відкриттям нових бібліотек в сільській місцевості, районна бібліотека почала проводити семінари для сільських бібліотекарів.

В той час велика увага приділялася комуністичному вихованню молоді. Тому в бібліотеці часто проходили заходи із циклу «Моральний кодекс будівника комунізму», присвячені комуністичній партії, комсомолу, дню народження В.Леніна.

В 70-ті ХХ ст. роки з’являються нові промислові підприємства, ферми. Так як Апостолівський район сільськогосподарської направленості, то і літературу бібліотека отримувала по сільському господарству, вирощуванню свиней, корів, курей, рослинництву. Огляди літератури по новим надходженням бібліотекарі проводили на фермах, радгоспах, колгоспах в складі районної агітбригади відділу культури. На кожному сільськогосподарському підприємстві був референт-інформатор, який співпрацював з районною бібліотекою та відповідав за впровадження передових форм роботи, про які інформували бібліотекарі.

5.jpgВ ці роки активно використовуються поетичні зустрічі з місцевими поетами ( в бібліотеці відбулася зустріч з М.Чханом, де він читав присутнім свої вірші) та обговорення книг ( наприклад книги першого секретаря ЦК КПУ П.Ю.Шелеста «Україна наша радянська»). Обов’язковим в роботі бібліотек є обговорення постанов пленумів, з’їздів та рішень партії.

З листопада 1979 року було створено Апостолівську централізовану бібліотечну систему у якій бібліотека стала Апостолівською центральною районною бібліотекою – методичним та керівним центром для усіх бібліотек району.

80-ті роки ХХ ст. характеризуються освоєнням нових земель, освоєнням цілини. В ці роки стало обов’язковим обговорення, проведення читацьких конференцій генерального секретаря ЦК КПРС Л.І.Брежнєва «Піднята цілина», «Мала земля», «Відродження», в яких брали участь представники райкому партії. Бібліотека починає проводити більше масової роботи. Почалася масова пропаганда комуністичної ідеології та літератури. Районна бібліотека почала одержувати 100 назв періодичних видань, що дало змогу проводити огляди статей, а отже з’являється в бібліотеці картотека періодичних статей.

Ці роки відзначаються наданню великої ролі освіті та самоосвіті. В бібліотеку почало звертатися багато заочників та людей з сільської місцевості – сільської інтелігенції – вчителі, агрономи, інженери, щоб виписати літературу з бібліотек Дніпропетровська, Харкова, Ленінграда, Іркутська тощо. З’являється МБА, який інтенсивно працює.

В ті часи бібліотека активно веде атеїстичну пропаганду. Разом з вчителями бібліотекарі відвідують збори баптистів, адвентистів та проводять атеїстичну роботу з віруючими.

Найбільш популярними серед користувачів були літературні вечори, присвячені відомими поетам, художникам, діячам мистецтва (Єсеніну, Маяковському, Євтушенко і т.д.) на яких присутні могли почерпнути ту інформацію, якої не було в книгах.

На той час в бібліотеці починають працювати клуби « В світі прекрасного», «Атеїст». Для анонсування заходів клубів друкувалися рекламки в районній типографії.

З початку незалежності України змінилося і направлення роботи бібліотеки. Більше уваги в тематиці заходів почали приділяти історії України, козацтву, українським історичним діячам. В 90-х роках бібліотека почала позиціонувати себе як центр краєзнавства в районі, так як саме більше матеріалів по історії краю накопичилось саме ній. Бібліотекою проведено значну роботу по збиранню матеріалів про історію окремих населених пунктів району та окремих осіб, що внесли значний вклад у розвиток нашого краю, або історично були з ним пов’язані.

В ці роки погіршується державне комплектування бібліотеки. Щоб забезпечити користувачів новою літературою, бібліотека вводить платні послуги.

В 2002 році відбулася децентралізація бібліотек району , а з 2007 року Апостолівська районна бібліотека стала комунальним закладом культури «Апостолівська районна бібліотека» .

Сьогодення

Працівники бібліотеки почали активно впроваджувати у роботу нові підходи до пошуку позабюджетних коштів, активно навчалися писати цільові бібліотечні програми. Так у 2007-2008 роках КЗК "Апостолівська районна бібліотека" працювала над реалізацією цільової бібліотечної „Програми діяльності Апостолівської районної бібліотеки з питань вивчення та популяризації історії та культури рідного краю„Апостолівщина - українського степу перлина” на 2007-2008 роки.

Напрацьований матеріал ввійшов до випуску двох ілюстрованих інформаційних видань під назвою „Історія, карбована в граніті...” (пам’ятки та пам’ятники міста Апостолового та окремо Апостолівщини).

З 2006 року було започатковано районний літературний конкурс для дітей та молоді „Шевченкові березини”, який проводиться щорічно напередодні дня народження Т.Г.Шевченка. У ньому беруть участь учні учбових закладів району та молодь віком до 35 років.

Бібліотека продовжує видавничу діяльність, видаючи збірники поезії поетів-земляків, місцевого історика-краєзнавця М.Іщенка "Апостолівщина у роки Великої Вітчизняної війни", закладки, запрошення на заходи, різноманітні буклети.

Бібліотека разом з Апостолівською школою естетичного виховання протягом багатьох років проводить літературно-музичні вечори, присвячені ювілеям відомих композиторів на яких звучить «жива» музика у виконанні учнів школи, і ці вечори користуються незмінним успіхом серед дітей та молоді міста.

З початку утворення літературного клубу «Ліра» Апостолівської ЗШ №3, бібліотека разом з керівником клубу викладачем зарубіжної літератури Руднєвою Л.В. організовує та проводить театралізовані літературно-поетичні вечори до ювілеїв відомих російських поетів та письменників (Гоголя, Єсеніна, Чехова і т.д.)

Апостолівська бібліотека долучається до створення електронного каталогу «Дніпропетровщина» і з 2010 року веде електронний каталог на матеріали з районної газети “Апостолівські новини”.

У роботу бібліотеки, поряд з традиційними, впроваджуються нові форми роботи: ігрові, конкурсні, з застосуванням мультимедійної техніки. Було створено логотип бібліотеки та перша візитка.

Районна бібліотека починає активно долучатися до участі в різноманітних проектах та грантах. Так бібліотека разом з громадською організацією «Центр локальної активності «Крок назустріч» прийняла участь у конкурсі Дніпропетровського Центру підтримки громадських та культурних ініціатив «Тамариск» та стала його переможцем. В результаті перемоги бібліотека привернула увагу громади до проблем людей з обмеженими можливостями у пересуванні. Був створений та продемонстровано громадськості відеофільм про 4-х інвалідів міста та разом з волонтерами побудовано пандус до бібліотеки.

В бібліотеці з’являється доступ до мережі Інтернет. В 2012 році за сприянням програми "Бібліоміст", бібліотека створила свій бібліотечний сайт. Тепер кожен бажаючий може відвідати бібліотечний сайт за електронною адресою:

apostolove-biblioteka.edukit.dp.ua.

Також районна бібліотека залучилася до Всеукраїнської мережі пункту доступу громадян до офіційної інформації в бібліотеці, організувавши такий пункт на абонементі.

Підтримуючи ініціативу Української бібліотечної асоціації, бібліотеки району в 2012 році приймали участь у Всеукраїнському опитуванні "Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє" . Важливим і підсумковим результатом опитування виявилось ствердження всіх респондентів про необхідність і важливість бібліотек в їхньому житті, себто як в вихованні та навчанні дітей та молоді, самоосвіті і проведенні корисного дозвілля старшого покоління.

Районна бібліотека брала участь у регіональної кампанії «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара» та провела велику роботу , пов’язану з популяризацією творчості Олеся Гончара. Було опрацьовано та видано ілюстрований бібліографічний покажчик «Олесь Гончар – творець високого стилю життя» та проведено низку заходів із залученням мультимедійної техніки, присвячених його творчості.

Апостолівська районна бібліотека в 2012 році взяла участь у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використання вільного доступу до Інтернету», який проводився Радою Міжнародних наукових досліджень та обмінів в рамках Програми «Бібліоміст» та стала його переможцем. В результаті перемоги ми отримала набір обладнання для роботи в мережі Інтернет – 5 ком’пютерів та обладнання до нього. Завдяки отриманому обладнанню, бібліотека проводить курси користування комп’ютером для старшого покоління, розширяє навички користування Інтернетом молодого покоління, та надає населенню багато нових інформаційних послуг. В районній бібліотеці вже почала працювати програма онлайн-вивчення англійської мови.

Працівники бібліотеки розвиваються разом з нею. Вони стають обов’язковими учасниками тренінгів, шкіл на базі Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки з е-урядування, наданню нових бібліотечних послуг користувачам, розвитку ділових якостей.

В результаті своєї різнобічної роботи, Апостолівська районна бібліотека стає центром громади та надає можливість мешканцям району долучитися до всіх переваг нових технологій та скористатися традиційними в отриманні потрібної інформації.

Кiлькiсть переглядiв: 386

Коментарi